you are here: Liquid Attractants

  • product/thumb_cf715cda9bb650ade7b254dd81845245 Monster Tiger Nut Liquid Attractant view
  • product/thumb_1bfc771f48ebe83ba6055c67c6dcc40e Premium CSL Liquid view
  • product/thumb_d749a61bd909583c1b4f5dfa85adc398 The Source Liquid Attractant view
  • product/thumb_8fc02bdc6fb2eb761d6b04bc15785fd5 Marine Halibut Sea Salt Liquid view
  • product/thumb_e653c06cac128d876c86fa53bbcec2b5 Spicy Tuna & Sweet Chilli Liquid Attractant view
  • product/thumb_8bbecda139406bc1627ccb11cbba52df Robin Red Liquid Attractant view
  • product/thumb_59cb11b28e1d55a5c12eba1b735ee811 Sardine & Anchovy Liquid Attractant view
  • product/thumb_d087fa3ec764cb434139c3f8ad96e052 Peach & Mango with Maplecream Liquid Attractant view